PANTUMA Zařízení domu Byt Dům Zahrada EAGO koupelna Koupelna Úsporné Topení Krbová Kamna Kotel Sauny Vířivky Solární systémy Tepelná čerpadla Hydromasážní vany Wellness SSWW Sanotechnik
Nacházíte se na: Úvodní strana » Revize kotlů

Revize kotlů

Revize kotlů

Povinné revize - kontroly kotlů od nás pro celou ČR 

- máme stále volné termíny do konce roku 2016
- kontrola od nás nejlevněji s kotlíkovou dotací
- pomáháme uživatelům jejichž kotle nesplňují požadavky zákona o ovzduší s výměnou kotle na dotace

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém

příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za
dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout
nejpozději do 31.12.2016

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem
o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle
§ 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20000 Kč. V rámci sdružení revizních kontrolorů spalovacích stacionárních
zdrojů poskytujeme kontroly na kotle značek OPOP, DAKON, ATMOS, VIADRUS, VIESSMANN, ROJEK, SLOKOV,
EKOSCROLL - EKOGALVA výroba, KOVOTHERM, ŽDB EMKA a dalších kotlů u kterých je výrobce zaniklý, neznámý,
nebo je ze zahraničí a nemá v České republice oficiální zastoupení - týká se to především polských kotlů
a lokálních topidel s výměníkem (krbová vložka s výměníkem).

!!! DOPRAVA ZDARMA !!! Doprava revizního technika v rámci středočeského kraje je zdarma! Jste-li od nás 50 až 150 km -

domluvte se sousedem či sousedy povinnou revizi i jejich kotlů (stačí dva, tři) a dopravu máte všichni zdarma!
Rozšířili jsme naši působnost na Moravu, kde kontrolujeme pro obce kotlíky jejich občanům pokud je jich více jak deset.


Speciální program pro obce v Čechách a na Moravě. Nabízíme obcím pro jejich občany zvýhodněnou kontrolu
kotlů v rámci obce od deseti kotlů v jedné obci.

Revizi kotle můžete objednat telefonicky na čísle +420 777 77 20 95 nebo emailem na revizekotlu@usporne-topeni.cz. 

Po provedení revize dostanete tří stránkovou (dva listy) zprávu o kontrole Vašeho kotle, čímž splníte zákonnou podmínku.

.

.

.

.

.


Naši revizní technici dělají detailní kontrolu a v rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:

- kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
- kontrola jmenovitého výkonu kotle
- kontrola emisní třídy kotle
- kontrola základních konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
Přívod spalovacího vzduchu, Roštová soustava, Spalovací komora, Zatápěcí klapka, Vstupní a čistící otvory,
Přívod paliva, Vnější izolace
- kontrola řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků spalovacího stacionárního zdroje
a to konkrétně:
Řídící jednotka, Regulátor množství spalovacího vzduchu, Havarijní termostat, zařízení proti přetopení,
Zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky
- kontrola použitého palivo a způsob skladování paliva
- kontrola teplovodní soustavy: zajištění teploty vratné vody a akumulační nádoba
- kontrola odvodu spalin a spalinové cesty: napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední
revize spalinových cest (komínu)

Výsledkem kontroly je:

- určení zda spalovací stacionární zdroj je či není instalován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
- určení zda technický stav vyhovuje či nevyhovuje pokynům výrobce a zákonu č. 201/2012 Sb.
- určení zda spalovací stacionární zdroj je či není provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
- určení zda spalovací stacionární zdroj splňuje či nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.
- určení zda je či není spalováno palivo o požadované kvalitě určené výrobce zdroje, příp. je či není indikováno spalování odpadu

Následuje doporučení našeho revizního technika k vhodnosti paliva, topné soustavě, provozu kotle, čištění kotle a spalinových cest.


Jsme schopni na místě zajistit i servis kotle.

.

.


Naše topenářská společnost se zabývá i dodáním nových kotlů a tepelných čerpadel v rámci dotačních programů
Státního fondu životního prostředí tzv. Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Pokud by některý kotel
nevyhovoval, tak jsme schopni zajistit dodání a montáž nového nízkoemisního kotle či pro starší občany jenž
mají již problémy s ručním přikládáním tuhých paliv bezobslužné automatické tepelné čerpadlo a to s dotací až 127 500,-Kč.


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím